Høgskolen i Østfold fokuserer på dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli

Det treåriga svensk-norska projeket “Artificiell Intelligens – för en jämlik vård” strävar efter att göra vården mer jämlik och träffsäker, genom att utveckla artificiell intelligens som stöd i akutvården, i första hand för ambulanspatienter och hjärtsviktspatienter.
Högskolan i Borås är tillsammans med norska Høgskolen i Østfold projektägare.

Vi frågade Finn Samuelsen som är projektledare vid Høgskolen i Østfold, om deras roll i projektet?

Vad gör Høgskolen i Østfold i projektet?

– I prosjektet skal vi se på og forsøke å forstå hvilke tegn og symptomer som kan hjelpe til med å diagnostisere dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli. Dette gjør vi for å sikre bedre diagnose og mindre belastninger for den enkelte pasient, og for å redusere unødvendig ressursbruk for sykehusene.​ Vi skal utforske og forstå bruken av beslutningsstøtte for DVT og lungeemboli, og vi skal utvikle nye, og forhåpentligvis bedre, modeller for å forutsi DVT og lungeemboli ved hjelp av maskinlæring.

– Prosjektet foregår i tett samarbeid med Sykehuset i Østfold. Prosjektet ledes av forskere på helseavdelingen ved Høgskolen i Østfold og vil fungere som et bindeledd mellom sykehuset og forskere på informatikkavdelingen som står for maskinlæringskompetansen in prosjektet.

Vad är utmaningarna i projektet enligt dig?

– En av de største utfordringene i prosjektet er å samle et godt datamateriell, samt å tilrettelegge dette materialet for kunne utvikle så gode maskinlæringsmodeller som mulig. Dette legger fundamentet for den videre forskningen. Vi antar at det er mulig å få gode resultater ved å tilpasse eksisterende maskinlæringsteknikker til problemet, men det er også mulig at det må utvikles nye teknikker for å oppnå resultater som er gode nok for formålet.