Om oss

Målsättningen med projektet “Artifisiell intelligens (AI) som beslutningsstøtte – för en jämlik vård” är att utforma AI-verktyg som sätter patientens behov i centrum genom att ge vårdgivaren möjlighet att utforma vården på ett sådant sätt att individuella variationer mellan olika vårdgivare minimeras. AI som beslutsstöd kommer också att underlätta användningen av både det mest effektiva vårdprogrammet och jämförelser mellan olika program med avseende på behandlingsresultat, kostnad och patientnöjdhet.

Projektorganisation