Trauma

Trauma är den vanligaste dödsorsaken för personer under 45 år och en god handläggning av traumapatienter från det att vårdbehovet uppkommit till dess att patienten når rätt sjukvård (den prehospitala vården) är därför av största vikt för att reducera antalet dödsfall.

Vi bedriver två forskningsprojekt inom trauma-området, klicka på länkarna nedan för att läsa mer om respektive projekt.

Projektledare

Ann-Chatrin Leonardsen

Sykehuset Østfold

ann.c.leonardsen@hiof.no

Stefan Candefjord

Chalmers University of Technology

stefan.candefjord@chalmers.se

Glenn Larsson

Högskolan i Borås

glenn.larsson@hb.se